Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Gemeentebelangen Drechterland geeft ouderenproblematiek een gezicht !

GBD Shirt Willem Bakker 2 GBD Shirt Willem Bakker 3 GBD Shirt Willem Bakker 4

Willem Bakker is de ambassadeur binnen GBD voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Bijvoorbeeld ouderen die vereenzamen, mensen met dementie maar ook de jongerenproblematiek hebben zijn aandacht.

Wethouder Peter Kuiken van GBD reikt symbolisch een overhemd aan Willem uit met passende teksten die duidelijk maken waar Willem mee bezig is. Mooi moment dat precies aangeeft waar GBD ook voor staat !

Naar boven