Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Peter Keersemaker stelt zich voor

Peter Keersemaker

Iedere week stellen wij iemand uit onze mooie partij aan u voor. Deze week is het de beurt aan Peter Keersemaker. Lees hier zijn verhaal!

"Mijn grootouders waren echte Westfriezen maar ik zelf ben geboren in IJmuiden. Vroeger wilde ik graag naar de zeevaartschool, maar het is uiteindelijk de kweekschool geworden. Nadat mijn diensttijd in 1971 eindigde, ging ik werken op de Openbare Tweemansschool. Ik ben getrouwd en heb twee dochters. De leden van Gemeentebelangen Drechterland hebben mij gevraagd om lid te worden omdat zij mij kende als hoofd van de school. Dan ben je bekend en weten ze je te vinden! Bij de partij heb ik verschillende functies gehad zoals raadslid, voorzitter van de raad en fractievoorzitter. Na 27 jaar lid zijn heb ik veel mensen leren kennen en heb ik een groot netwerk weten op te bouwen. Ik zie nu voorzieningen in de gemeente waarbij ik een steentje aan heb mogen bijdragen, dat is toch prachtig? Belangrijk vind ik de verkeersveiligheid en het zo veel mogelijk ophouden van ons karakteristieke landschap. Daarbij streef ik naar een gemeente waarin alle bewoners met veel plezier kunnen wonen."

Naar boven