Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

GBD ambassadeur lost weer zorgprobleem op !

Echtpaar van Alten klein

Van de week stond er een artikel in de krant (NHD) over een ouder echtpaar van Alten waarvan de man na ziekenhuisopname niet naar haar huis kon, maar elders werd ondergebracht, gescheiden van zijn vrouw. Mede dankzij de interventie van onze ambassadeur Willem Bakker is dit nu opgelost en wordt er een kamer met een extra bed vrijgemaakt zodat ze weer samen kunnen slapen. GBD staat voor goede zorg voor Jong en Oud.

Naar boven