Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Raadsleden beëdigd en geïnstalleerd

Donderdag 29 maart 2018 zijn de nieuwe raadsleden beëdigd en geïnstalleerd in de raad van Drechterland. Ook onze kandidaten Peter Kuiken, Idso Brouwer en Ronald de Vos werden hierbij benoemd tot raadslid namens GBD.

Beediging GBD raadsleden 2018Raad Drechterland 2018

Naar boven