Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Nieuw bestuur GBD

Logo GBD

We zijn zeer verheugd te kunnen vermelden dat Gemeentebelangen Drechterland, na de verkiezingen van maart 2018, nu een nieuw bestuur heeft geformeerd bestaande uit:

  • Peter Kuiken, voorzitter
  • Ruud Veerman, penningmeester
  • Esther Groot-Overman, secretaris
  • Bep Bregman de Reus, lid en plaatsvervangend voorzitter
  • Timo Groot, bestuurslid
  • Frits Terhofstede, bestuurslid
  • Marten de Jong, bestuurslid

Tevens hebben we 3 nieuwe fractievertegenwoordigers die de raadsleden gaan ondersteunen:

  •  Esther Groot-Overman
  • Like Marijn de Graaf
  • Frits Terhofstede.

Met deze benoemingen is het bestuur weer volledig en kan zich gaan richten op het beleid van onze kiesvereniging en de ondersteuning van de raadsleden.

Naar boven