Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

GBD tegen terugplaatsing Paard en Reiger

Bij de afgelopen raadsvergadering kwam ook het plan voor het terug plaatsen van de plakkette van "Het Paard" en het stalen kunststuk "De Reiger" op de agenda.

Bij stemming om een amendement van de VVD om Het Paard wel en "De Reiger" niet terug te plaatsen staakten de stemmen en dit onderwerp komt een volgende keer op de raadsagenda. GBD is kritisch bij het terugplaatsen van de kunstwerken en is van mening dat het geld mogelijk in andere projecten geïnvesteerd kan worden wanneer er geen vraag is bij het terugplaatsen van de werken vanuit de samenleving.

Naar boven