Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij !

 


 

Bloemen en dankwoord voor Jan Snoek

bloemen voor jan snoeck - 800x600Tijdens de ledenvergadering van 10 april in "De Schalm" te Westwoud kreeg Jan Snoek een bloemstuk en een dankwoord van de penningmeester Corrie Zijp. Jan Snoek heeft zich 4 jaar geleden opgeworpen als interim voorzitter van Gemeentebelangen Drechterland en zou dit voor één jaar gaan doen. Het zijn er uiteindelijk 4 geworden die Jan zonder morren volbracht heeft. Terecht werd Jan bedankt voor zijn bewezen diensten. Jan wordt als voorzitter opgevolgd door Henk Verreijen, die samen met Peter Kuiken en Idso Brouwer verkozen werd als lid van het bestuur van Gemeentebelangen Drechterland.

Jan blijft gelukkig nog wel lid van het bestuur, zodat we nog lang kunnen profiteren van zijn kennis en ervaring.

Naar boven