Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Afvalstoffen heffing

Esther Groot Overman Mobile

Donderdag 16.05.2019 is er op het gemeentehuis van Drechterland een thema-avond geweest over de DVO (dienstverleningsovereenkomst) met HVC.

  1. De vraag is moet er iets veranderen in het huidige beleid als het gaat over het ophalen van……. het verwerken van……. het kunnen wegbrengen van….huisvuil en grofafval vanuit de gemeente naar de stort in Medemblik, Enkhuizen, Hoorn en de afvalverbrandingscentrale in Alkmaar.
  2. De vraag is wat zijn wij bereid ervoor te betalen.
  3. De vraag is wat denken wij dat de inwoners zelf bereid zijn te doen als de mogelijkheid bestaat om de kosten (voor inwoners) van het ophalen van het afval te verlagen.
  4. De vraag is vinden wij dat wij het gelijkheidsbeginsel als het gaat om het gelijkelijk verdelen van de kosten die afvalverwerking met zich medebrengt over de gehele bevolking van Drechterland te blijven verdelen of zouden wij dat willen loslaten.

Er zijn een aantal mogelijkheden;

  1. Diftar; het ophalen van afval zoals wij dat gewend zijn maar wel zo dat je betaald voor het aantal keren dat je de bak aan de weg zet. Dus als je bak niet vol is dan zet je die niet aan de weg en betaal die week ook niet voor het ophalen. Dit haalt dan wel het gelijkheidsbeginsel waar punt 4 over gaat onderuit. Diftar gaat uit van de vervuiler betaald. Je hebt dan zelf in de hand hoe vaak je de container aan de weg zet dus ook heb je dan zelf in de hand hoeveel je betaald voor het ophalen van jou huisvuil. Het kan dan ook worden ingevoerd voor de ondergrondse containers waarbij de pas van de bewoner gekoppeld wordt aan het aantal keren dat de pas wordt gebruikt om de container te openen en zo het aantal zakken welke worden gestort in de container bij te houden en daar kosten voor in rekening te brengen. Niet meer zoals het nu is iedereen betaald het zelfde ook als je de klep van de container vaker opent dan de buren.
  2. Het blijft zoals het nu is. Geen verandering buiten dat bij het aangaan van de nieuwe DVO de prijs van het ophalen en verwerken van afval iets lager zal zijn. Deze kosten zijn nu nog niet bekend.
  3. Tevens zijn er nog andere mogelijkheden onder de Diftar vlag maar die zullen wij niet onderzoeken omdat het veel extra kosten met zich mee brengt. Zoals; De vuilniswagen moet worden aangepast met extra apparatuur om de inhoud van de rolcontainer te wegen, dit betekend ook dat je als een havik je container in de gate moet houden omdat elke extra zak van de buren in jou bak extra kosten voor jou betekend. Dat is niet chill.

Voor het zomerreces wordt er een rapport uitgebracht waar de voor en tegens worden doorgerekend. Na het zomerreces wordt het opnieuw door de raad besproken en in het najaar zal de hamer over dit stuk vallen.

Wij zien ernaar uit om ervoor te zorgen dat de kosten van het ophalen en verwerken van uw vuilnis zo goedkoop als mogelijk is zal gaan gebeuren. Het mag de service evenwel niet in de weg staan.

Esther Groot-Overman, Fractievertegenwoordiger GBD.

Naar boven