Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

ALV, afscheid Peter Kuiken en nieuwe bestuursleden

Corrie Zijp en Peter KeersemakerEd RansijnFione JanssenPeter Kuiken

Vandaag is de algemene ledenvergadering van GBD gehouden in een grote zaal van Dorpshuis 't Centrum in Venhuizen. Aanwezig waren het bestuur, de fractieleden en steunfractieleden alsmede de leden die de kascommissie verantwoordelijkheid hadden. Helaas waren er verder geen leden aanwezig en dat is toch altijd weer teleurstellend om mee te maken. Het bestuur, de fractie en fractieondersteuners doen hun uiterste best om de belangen van de inwoners van Drechterland te vertegenwoordigen en dan is het altijd weer een deceptie om te constateren dat het gros van de inwoners daar blijkbaar geen belangestelling voor heeft.

Gelukkig waren wel aanwezig Fione Janssen en Ed Ransijn. Zij hebben zich als nieuw lid aangemeld en hebben zich tevens bereid gevonden om in het bestuur plaats te nemen; fantastisch dat zij zich willen inzetten voor GBD. In December treedt Peter Kuiken terug als voorzitter van onze kiesvereniging en zal er uit het bestuur een nieuwe vooritter gekozen worden. Peter werd hartelijk bedankt voor zijn diensten en jarenlange inzet voor Gemeentebelangen Drechterland in diverse functies; zo was hij raadslid, wethouder en als laatste voorzitter en was zijn politieke inzicht en ervaring heel waardevol voor de fractieleden. Peter werd dan ook hartelijk bedankt door interim-secretaris Bep Bregman met een mooie bos bloemen.

Ook Corrie Zijp en Peter Keersemaken werden bedankt voor hun werk als kascommissie. Corrie Zijp heeft er twee periodes opzitten en was dus niet meer verkiesbaar, maar Peter Keersemaker zal nog een jaartje lid zijn van de kascommissie. Voor het volgende jaar heeft ook Peter Kuiken zich aangemeld voor de kascommissie, dus is die ook weer compleet.

Tenslotte werden de twee nieuwe bestuursleden hartelijk welkom geheten en kregen zij ook een mooie bos bloemen uit handen van Bep Bregman.


 

Naar boven