Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Energietransitie

CO2 uistoot China groeit

 In de raadsvergadering van november 2019 stond het onderwerp Energietransitie o.a. op de agenda. Gemeentebelangen Drechterland wees toen al op het feit dat dit een dure aangelegenheid zou worden voor de inwoners en dat er geen echt duidelijke aanwijzing was dat wij veel uitmaken op wereldgebied. Dat wil niet zeggen dat we niets moeten doen, maar we moeten nou ook niet denken dat we met ons westfriesland zoveel invloed kunnen uitoefenen op de stijging van de temperaturen. Tevens zal de acceptatie van al deze plannen niet goed gaan als de belastingen op ernergie én de transportkosten alsmaar verhoogd worden zonder dat de inwoner hier ook maar iets van betere service of comfort voor terug ziet. GBD houdt ook hier de vinger aan de pols want het klimaat verbeteren is een nobel streven, maar niet ten koste van alles hier terwijl de rest van de wereld toekijkt.


 

Naar boven