Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

GBD motie overlast Zuiderdijk uiteindelijk toch uitgevoerd

Zuiderdijk

Gemeentebelangen Drechterland heeft al begin 2018 een motie ingediend om de overlast van verkeer (hoofdzakelijk motoren) te beperken voor de inwoners aan de dijk. Deze motie werd toen door de coalitie weggestemd, maar blijkbaar is het college toch tot inkeer gekomen en konden ze niet meer onder de klachten van de inwoners uitkomen. GBD is heel blij met deze stap en we hopen dat de proef een succes wordt. Wij bijven dit onderwerp scherp in de gaten houden.

Naar boven