Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Intratuin en Marktweg

Ronald de VosBij de raadsvergadering van 24 februari hield ons fractielid Ronald de Vos een genuanceerd betoog over twee onderwerpen: het voorstel tot uitbreiding van Intratuin in Blokker en de voorgenomen bouw van woningen aan de Marktweg in Hem. Lees hier zijn betogen.

Intratuin.

Gemeente belangen wil opnieuw benadrukken dat het voorgestelde besluit echt iets anders is dan hetgeen is gepresenteerd. Iedereen wordt op het verkeerde been gezet door zeer duidelijke tekeningen die zijn aangeboden. Hierdoor ontstaat direct de discussie over uitzicht, bebouwing, parkeerplaatsen, verkeersdrukte e.d.
Wij stellen dan ook het volgende voor: Wij stemmen vandaag voor het gevraagde besluit het samenvoegen van het genoemde bouwblok. Hierna verzoeken wij de beide partijen opnieuw om de tafel te gaan en alle opties open op tafel te leggen.

Het is jammer dat het de ondernemer niet gelukt is om de kavel te verbreden waardoor hij kiest voor een hogere variant om aan de benodigde vierkante meters te komen. Echter door opnieuw naar de mogelijkheden te kijken en een tussenvariant te kiezen waardoor er niet naar een hoogte van 10 meter te hoeven worden gebouwd zou onze voorkeur genieten. Ook willen wij wijzen dat er ook gekeken kan worden naar een verdieping van het bouwblok. Denk aan een kelder voor opslag, waardoor er oppervlakte kan worden gewonnen en wellicht er gebouwd kan worden naar een lagere hoogte. Wij gunnen de beide partijen dat zij samen tot een oplossing kunnen komen juist omdat zij nog lang samen in dezelfde straat zullen wonen en/of werken,

 

Woningbouw Marktweg in Hem.

Gemeente belangen wil naar aanleiding van de RTG het volgende met u delen. De wethouder heeft naar aanleiding hier de conclusie heeft getrokken dat er geen behoefte is voor huurwoningen binnen heel Drechterland. Volgens ons besloeg dit voorbeeld alleen Hem en kan nooit direct representatief zijn voor de hele gemeente zonder een gedegen en onderbouwd onderzoek hiernaar. Los hiervan is het tevens zo dat wanneer huizenprijzen stijgen de behoefte naar huurwoningen mee stijgt.....dat effect is meestal pas later zichtbaar!

Naar boven