Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Brandweer, VHR NHN

Ronald de VosBij het behandelen van de kadernota's van de GR-en nam ons raadslid Ronald de Vos het onderwerp van de veiligheidsregio voor zijn rekening. Lees hier zijn argumentatie om de brandweer te helpen met het dalende aanbod van vrijwilligers.

Steeds weer laait de discussie op over aanrijtijden van de brandweer. De antwoorden hierop lijk te verschuiven naar preventie in plaats van oplossingen in de richting van het behalen van deze tijden. Gemeentebelangen gelooft erin te gaan voor veiligheid. In dit geval niet alleen de primaire veiligheid: te weten de brandveiligheid.

 

Hiervoor dienen wij tevens te waken voor de veiligheid van de brandweermens in deze. Wij beschikken over een grote groep vrijwilligers die bij dag en dauw oproepbaar zijn om ons die veiligheid te bieden wanneer dat nodig is. Vrijwilliger betekent dat men dit naast een normale baan doet. Men is werkzaam op verschillende terreinen en wanneer de pieper gaat laat men wanneer het werk dit toelaat alles vallen. Als de pieper gaat na het werk start er feitelijk weer nieuw werk. Dit maal wellicht nog intensiever wat veelal mentaal sporen trekt. Men ziet dingen die anderen bespaard kan blijven.

Echter het is zo dat er de afgelopen jaren in het arbeidsrecht veel is veranderd waarbij de werknemer in bescherming wordt genomen. Het meest duidelijke is dat een vrachtwagen chauffeur na 2 uur rijden een kwartier dient te rusten. Als gemeente hebben wij ook de verantwoordelijkheid om de brandweer mensen te beschermen. Zij zijn vrijwillig maar wel zeer professioneel en gedreven! Dat maakt dat zij veel oefenen en als we de inzet cijfers zien worden zij veelvuldig ingezet. Zon inzet kan na een kwartier worden afgerond, maar men is pas klaar als alles weer is opgeruimd. Wanneer de inzet groter en langduriger wordt neemt wat ons betreft de zorg naar de mens toe. Zie de enorme inzet bij Zevenhuizen afgelopen weekend.

Gemeente belangen wil dan ook het college verzoeken te onderzoeken wat het gaat kosten om extra beroepsbrandweer mensen toe te voegen aan ons brandweer korps. Wij benadrukken dat wij de de vrijwilligers niet willen opheffen maar een gezonde mix van vrijwilligers en beroeps zou voor ons een goede suggestie zijn.

Het pleidooi van GBD werd met algemene stemmen geaccepteerd en omgezet in een zienswijze voor de VHR NHN. Uitstekend werk van Ronald !

Naar boven