Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Financiering lokale partijen

Logo GBD

Eind oktober vergadert de Tweede Kamer over de wijzigingen in de Wet financiering politieke partijen. Het Kennispunt werkt samen met de VNG, Unie van Waterschappen en anderen om de landelijke politieke partijen op te roepen een gelijk speelveld te creëren voor alle politieke partijen. Jan van Zanen, voorzitter van de VNG, deed deze oproep al.

Wat kunt u doen? Informeer uw lokale en regionale krant over het ongelijke speelveld tussen politieke partijen. En deel de oproepen die het Kennispunt de komende weken gaat publiceren op social media.

 

Naar boven