Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Sally en Laloe

Sally WijdenesTijdens een gure novembernacht in de herfst van 1944 vloog een Engelse bommenwerper laag over Venhuizen. In formatie vliegende bommenwerpers hoog in de lucht- op weg naar Duitse steden om daar hun bommenlast af te werpen- hoorden bij het dagelijks leven. Echter.. het donderend gedreun van een laagvliegende bommenwerper in de nacht van 6 november was niet gewoon. Buiten was het aardedonker, de straatverlichting was verboden, de ramen van de woningen geblindeerd.Van het ene op het andere moment was het opeens heel stil. Pas de volgende ochtend werd duidelijk wat er in die nacht was gebeurd. Een paar honderd meter van de dijk was het wrak van een vliegtuig te zien.

Tussen de Oostergouw en het stoomgemaal”De Drieban” had de bommenwerper waarschijnlijk de dijk geraakt en daarna in het koude,ondiepe water van het donkere IJsselmeer neergestort. De gehele bemanning van de Stirling Mk IV LK195 had helaas geen enkele kans. De lichamen van vijf van de zes bemanningsleden zijn later geborgen . Het ging hier om de vliegers Hodgson,Rusenstrom,King,Towns en Nevard. Ver na de oorlog werd in het wrak het lichaam van het zesde bemanningslid Evans gevonden. De eerste vijf vliegers liggen begraven in Enkhuizen, Evans in Bovenkarspel. In 1948 werd door de voormalige Gemeente Venhuizen aan de Oostergouw een gedenktekenopgericht, niet ver van de plek waar de zes jonge vliegers hun jonge leven lieten voor onze vrijheid.

 In Venhuizen en Wijdenes was door de ondergrondse op twee plaatsen een zgn. droppingsveld ingericht. In Hem het droppingsveld Laloe en in Wijdenes Sally. De geallieerden konden daar ’s nachts op grond van minimale aanwijzingen en lichtsignalen op een afgesproken tijd hun containers met wapens en munitie afwerpen. Een levensgevaarlijke en hachelijk klus. Dit is waarschijnlijk ook het doel van desbetreffende bommenwerper geweest.

Ter nagedachtenis aan de moed van de ondergrondse strijdkrachten in Wijdenes die bij nacht en ontij hun leven waagden zal, op initiatief van drie bewoonsters uit Wijdenes en in samenwerking met de Gemeente Drechterland, een passend en blijvend gedenkteken worden opgericht. Elk jaar op 4 mei kunnen de inwoners van Wijdenes even stil staan bij deze tragische gebeurtenis.

Naar boven