Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Aanpassing inrichting 30 km zone aan Westerbuurt in Venhuizen gewenst

 

Westerbuurt- oost-westWesterbuurt -west-oostBewoners van de Westerbuurt in Venhuizen hebben gebruik gemaakt van het recht tot Burgerinitiatief. De bewoners hebben het initiatief toegelicht aan leden van de gemeenteraad en het college in het Ronde Tafel Gesprek van maandag 11 november j.l.

 Het initiatief moet, volgens de bewoners, bewerkstelligen dat  een deel van de Westerbuurt (zie de foto’s) zodanig wordt inrichting dat het voor iedere weggebruiker duidelijk is dat  er ter plekke sprake is van een 30 km zone.  De huidige situatie vinden de bewoners gevaarlijk voor kinderen, voetgangers en fietsers en zij willen voorkomen dat er een ernstig ongeval kan plaatsvinden. Daarom dringen zij aan op maatregelen op korte termijn. Voordat de gemeenteraad in deze kwestie een besluit neemt wil zij eerst advies van het College van Burgemeester en Wethouders ontvangen.

 

 

Naar boven