Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Eerste paal huis van de gemeente geslagen

 

1e paal gemeentehuis Drechterland-1Huis van de gemeente
Op maandagmiddag 9 december is onder grote belangstelling de eerste paal geslagen voor het ‘Huis van de gemeente’ in Hoogkarspel. Burgemeester Van der Riet verrichtte deze bijzondere handeling. Dit deed hij samen met de vier leerlingen van de Meester Spigtschool en de heer Sander Bekkema van aannemer Dijkstra Draisma. De heren hingen samen met de kinderen aan touwen om de paal de grond in te krijgen (zie foto onder). Want daar was wel kracht voor nodig. Met het oplaten van ballonnen door de leerlingen van groep 7 en 8 werd de feestelijke handeling bekrachtigd. Hiermee is de volgende fase in het Centrumplan ingeluid.

 


Toekomst
Voorafgaand aan de officiële handeling hield wethouder Vincent Reus een korte presentatie in de raadzaal van het gemeentehuis. Daarin liet hij zien hoe het centrum er eerder uitzag en hoe het centrum er nu uitziet, mede door de fraaie gevel van het winkelcentrum. En natuurlijk als laatste: hoe het Centrumplan er straks met het nieuwe 'Huis van de gemeente' uitziet.


1e paal gemeentehuis Drechterland-2Duurzaam gebouw
Het nieuwe gemeentehuis wordt een duurzaam gebouw dat bijvoorbeeld zeer energiezuinig moet zijn. De gemeente wil onder andere voldoen aan strenge kwaliteitseisen voor milieu, energie en de kwaliteit van de omgeving. Dat gebeurt via de BREEAM-certificering waarin voorschriften staan hoe duurzaamheid moet worden toegepast. Zowel in het gebouw als in de omgeving.

Dorpshart
Het dorpscentrum bestaat straks uit het nieuwe plein, het gemeentehuis en winkelcentrum Reigerspassage. Dit zorgt voor veel lokale bedrijvigheid. Ook wordt er een vervoer- en parkeerplan rondom het gebied opgesteld. Daardoor wordt de omgeving autoluw, terwijl het aantal parkeerplaatsen gelijk blijft. Het nieuwe centrum krijgt een dorpshart waar inwoners hun boodschappen doen en zelfs even op het terras kunnen zitten.

Naar boven