Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Nieuw water aftappunt in Venhuizen

Water aftappuntOpening in Venhuizen

Het watertappunt is geplaatst aan het fietspad ‘De Vliegende Faam’ (naast het gemeentehuis in Venhuizen). Wethouder Vincent Reus en Harry Buyten, sectormanager bij PWN openden deze officieel in Venhuizen.

Drie locaties

In het integrale Waterplan uit 2012 is de ambitie uitgesproken om één watertappunt te plaatsen op het nieuwe dorpsplein in Hoogkarspel. Met het plaatsen van drie watertappunten verspreid over de gemeente maken de gemeente en PWB het gratis drinken van kraanwater op openbare plekken voor meer inwoners en bezoekers mogelijk. De watertappunten worden geplaatst in Venhuizen (naast het gemeentehuis, aan fietspad De Vliegende Faam), in Schellinkhout (naast dorpshuis De Dregt, aan de Dorpsweg) en in het nieuwe centrumgebied in Hoogkarspel.

Gratis en gezond

Naast het voorzien in gratis, gezond kraanwater dragen watertappunten ook bij aan een schoner en duurzamer milieu. Ze helpen mee om het gebruik van ‘bronwater’ uit plastic wegwerpflessen te verminderen. De watertappunten zijn aangelegd door waterleidingbedrijf PWN. PWN draagt volledige zorg voor het onderhoud en beheer en de garantie van de waterkwaliteit. In de wintermaanden haalt PWN de watertappunten weg voor technisch onderhoud.

Naar boven