Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Donderdag 20 november ledenvergadering

Aan de leden van GEMEENTEBELANGEN DRECHTERLAND,

Het Bestuur van Gemeentebelangen nodigt u hierbij uit voor de ledenvergadering, die gehouden wordt op DONDERDAG 20 NOVEMBER a.s. OM 20.00 uur in Dorpshuis De Dregt, Dorpsweg 109,
1697 KG Schellinkhout.

 

A G E N D A

 1. Opening en vaststelling agenda;
 2. Mededelingen en ingekomen stukken:
  o.a. samenstelling Bestuur;
 3. Notulen van de vergadering van 16 april 2014:
  (zie onze website www.gemeentebelangendrechterland.nl);
 4. Missie/Visie/Strategie: stand van zaken;

PAUZE

 1. Vanuit het College: de wethouder Vincent Reus: voortgang belangrijke onderwerpen als N23, SED, “Zorg”, Begroting;
 2. Vanuit de Fractie: de fractieleden geven op een aantal belangrijke onderwerpen uit hun portefeuilles een korte uitleg en toelichting op de GBD-standpunten;
 3. Vanuit de leden: mogelijkheid om punten te bespreken;
 4. Rondvraag;
 5. Sluiting.

Namens het Bestuur,

Henk Verreijen, voorzitter

Naar boven