Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Samenwerking SED staat bouw nieuw gemeentehuis niet in de weg

gemeentehuisRuim zes jaar na de vrijwillige samenvoeging van de voormalige gemeenten Venhuizen en Drechterland tot het “nieuwe” Drechterland” staat de huidige gemeente Drechterland voor een nieuwe uitdaging. Door de decentralisatiemaatregelen vanuit Den Haag worden er straks steeds meer taken naar de gemeenten overgedragen. De Gemeente wordt namelijk steeds meer als “De eerste Overheid” gezien. Daar moet het gebeuren. De lokale overheid staat tenslotte het dichtst bij de burger.

 

Dat betekent wel dat er een steeds grotere professionaliteit wordt gevraagd van het bestuur en de ambtelijke organisatie om de kwaliteit van de dienstverlening -die de burger vraagt- ook te kunnen blijven continueren. De eerste stappen in de samenwerking binnen Stedebroec-Enkhuizen-Drechterland (SED-verband op de diverse, niet direct politieke beleidsterreinen zijn de afgelopen jaren al gezet om het doel van die kwaliteit van de organisatie te verbeteren. Ook het rapport van leden van de Bijzondere Onderneming Raad geeft overduidelijk een positief advies. Zij zijn groot voorstander van de samenvoeging van de ambtelijke organisaties en het versterken van elkaar in SED verband.
Parallel aan het samenwerkingsproces tussen de drie ambtelijke organisaties, gaat de gemeente Drechterland door met het realiseren van een gemeentehuis cq. gemeenschapshuis als belangrijk essentieel onderdeel van het Centrum plan Hoogkarspel. Hierdoor draagt de gemeente Drechterland ook een steentje bij aan het creëren van een stukje werkgelegenheid in de regio.
De fractie Gemeentebelangen Drechterland staat achter het bouwen van een multifunctioneel gebouw in het hart van Hoogkarspel met mogelijkheden en ruimten voor het houden en organiseren van sociaal/culturele activiteiten en mogelijk een brasserie. Wel onder de nadrukkelijke voorwaarde dat het gebouw een prominente plaats krijgt als huisvesting voor de toekomstige ambtelijke medewerkers in SED verband.

Naar boven