Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij !

 


 

Informatieavond N23 Westfrisiaweg omgeving Hoogkarspel/Westwoud

In opdracht van de provincie Noord-Holland werkt bouwbedrijf Heijmans tot eind 2017 aan de realisatie van de N23 Westfrisiaweg. Op een aantal punten langs het tracé is Heijmans al aan het werk en op korte termijn start ook in de gemeente Drechterland een aantal nieuwe werkzaamheden.

Informatieavond

Op woensdagavond 8 april 2015 organiseren provincie Noord-Holland en Heijmans van 18.30 tot 21.00 uur een informatieavond in Hoogkarspel (Bantam, Streekweg 202). Tijdens deze avond geven wij graag nadere toelichting op de werkzaamheden en de plannen voor de komende tijd. Een ieder is van harte welkom om binnen te lopen voor meer informatie. Vertegenwoordigers van Heijmans en de provincie zijn aanwezig om antwoord te geven op vragen over planning (voor zover bekend), het ontwerp (voor zover gereed), de toekomstige situatie, de tijdelijke situatie en de werkzaamheden die op korte termijn plaatsvinden.

Plenaire presentaties

Op de volgende tijdstippen vinden plenaire presentaties plaats:

  • 18.30 - 19.00 uur;
  • 19.30 - 20.00 uur;
  • 20.30 - 21.00 uur.
Naar boven