Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Thema avond Woensdagavond 29 april, Herbergh ’t IJsselmeer.

Uitnodiging aan alle inwoners van Drechterland voor een Thema avond op Woensdagavond 29 april in de Herbergh ’t IJsselmeer.
Het onderwerp is: Blijft Drechterland in West-Friesland de landelijke, groene buffer?

Wijdenes 1Het verleden kunnen we niet veranderen, de toekomst kunnen we bepalen. Gemeentebelangen Drechterland (GBD) nodigt alle inwoners van Drechterland uit om mee te denken en te praten over de toekomst van onze gemeente waarin we willen leven, werken en recreëren. De nieuwe politiek wil de burger meer dan ooit betrekken bij te nemen beslissingen. GBD organiseert daartoe op woensdag 29 april om 20.00 uur in Herbergh ‘t IJsselmeer in Oosterleek een thema avond over de mogelijkheden van toerisme en recreatie in West-Friesland en in de gemeente Drechterland in het bijzonder.
Op deze avond zal de oud interim- directeur van het Recreatieschap West-Friesland (RSW) de heer W. de Weijer met woord en beeld schetsen wat er in West-Friesland al is gerealiseerd. Voorbeelden daarvan zijn het Streekbos, de Uiterdijken in Schellinkhout, het Drachterveld, het Egboetswater en de Vooroever.
De vraag die wij u op deze avond gaan voorleggen is: willen we in Drechterland meer recreatieve en toeristische mogelijkheden ontwikkelen? Ook voor de eigen (wandelende en fietsende) inwoners? Waar moeten we dan aan denken en waar kan dit het beste plaatsvinden? Kunnen we hiermee ook de plaatselijke economie van de agrarische sector, de horeca en de middenstand ondersteunen?
Nergens is de beleving van land en water zo indrukwekkend en aantrekkelijk als op en langs onze Omringdijk! Zullen we deze kansen grijpen en ontwikkelen?
Drechterlands wethouder Vincent Reus van GBD zal aanwezig zijn en een toelichting geven over de recreatieve ontwikkelingen in onze kernen, langs de Omringdijk en het vluchthaventje van Wijdenes.
Laat deze kans niet voorbijgaan om uw mening te geven en ideeën aan te dragen. Voordat het te laat is. Uw enige lokale partij Gemeentebelangen Drechterland wil met u in gesprek. U bent van harte welkom!

Naar boven