Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Verslag thema avond GBD over toekomst van toerisme/recreatie

Wijdenes 1Woensdag 29 april heeft Gemeentebelangen Drechterland een thema avond georganiseerd in Herbergh 't IJsselmeer met als doel de inwoners van Drechterland te betrekken bij beleidsontwikkelingen in het kader van de burgerparticipatie. Het hoofdonderwerp van deze avond was de toekomstige ontwikkeling op het gebied van toerisme/recreatie en de mogelijke invloed daarvan voor de economie. Aanwezig waren 32 personen, waarvan 9 bestuur/fractieleden.

Als sprekers hadden we de oud interim directeur van het Recreatieschap West- Friesland(RSW) de heer W. de Weijer, met een presentatie m.b.t. gerealiseerde projecten in West Friesland. Daarna was de beurt aan Wethouder Vincent Reus met een toelichting op recreatieve ontwikkelingen in onze regio.

Het was een zeer interessante avond met veel interactie vanuit het publiek

Hieronder vindt u een korte opsomming van de opmerkingen en suggestie vanuit het aanwezige publiek:

 

  1. Onderzoek naar uitbreiding extra trappetjes langs de dijk (strandjes veilig bereikbaar).
  2. Aanleg fietspad Wijdenes-Schellinkhout, overleg met de grondeigenaren.
  3. Wandelroute Meeweg-brug Blokdijk.
  4. Wandelroute (hondje uitlaten) Wijdenes /Hem. Rondje is lang, kunnen er mogelijke kleine rondes worden gerealiseerd. Omgeving de dijk zijn 3 partijen betrokken: RSW, Hoogheemraadschap en Staatsbosbeheer, een ieder met eigen toepassing regels en afspraken. Waar kan ik terecht als ik info wil over deze betrokken partijen. Antw: direct contact met eigen Gemeente. Mogelijke aanleg kleine waterpartij voor honden.
  5. Kerk Schellinkhout, Midgetgolfbaan.. bij aanleg horeca buitendijksland concurrentie voor beide voorzieningen.
  6. Snelheidscontrole op Noorderuitweg, veel te hoge snelheden.
  7. Verbetering haventje van Wijdenes en recreatieve uitbreidingen.
  8. Toeristische fietsroute bordjes optimaliseren.
  9. Vergrijzing van de bevolking van Schellinkhout en de gevolgen daarvan. Nodig jonge mensen en mogelijke nieuwbouw uit met betaalbare huur-/koopwoningen.

 Na afloop was iedereen enthousiast over het verloop van de avond en de getoonde belangstelling en werd besloten dit meerdere keren per jaar te organiseren in een van onze kernen.

Naar boven