Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 9 december 2015

Aan de leden van Gemeentebelangen Drechterland,

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van GBD. De vergadering vindt plaats op woensdag 9 december 2015 en zal worden gehouden in Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker 98 1696 BK Oosterblokker .

Aanvang 20.00 uur.

 

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen/ ingekomen stukken
 3. Verslag ALV d.d. 12 november 2014 (dit treft u aan op onze website ; indien u dit wenst kunt u een papieren versie toegezonden krijgen)
 4. Financieel verslag 2014 - verslag kascommissie: de heren N. Schouten en G. Arnoldus - leden kascommissie 2015: de heren P. Dikker - nieuw reservelid:
 5. Bestuurssamenstelling: -Om te voorzien in een vacature wordt voorgesteld de heer B.Bosma te benoemen tot bestuurslid;
  PAUZE  
 6. Onze wethouder, de heer V. Reus schetst een aantal belangrijke relevante ontwikkelingen;
 7. Mededelingen vanuit de fractie: per portefeuille wordt een toelichting gegeven op de GBD-standpunten
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

U kunt zich afmelden voor deze vergadering bij de secretaris, de heer Idso Brouwer: 06-53534688 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Namens het Bestuur: H.W.M. Verreijen voorzitter

De notulen van de vorige vergadering kunt u hier downloaden: pdfNotulen ALV 20 november 2014.pdf

Naar boven