Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

GBD steunt introductie "Lean" binnen ambtelijke organisatie

Lean Six-Sigma RoadmapDe fractie Gemeentebelangen heeft het voorstel gesteund om een budget om €150.000,-- beschikbaar te stellen om de bedrijfsfilosofie “Lean” binnen de ambtelijke organisatie te introduceren.

“Lean” is een veranderingstraject dat uiteindelijk tot doel heeft om de werkprocessen binnen de organisatie sneller en efficiënter te laten verlopen. Dit om de producten waar de burger om vraagt zo spoedig mogelijk en van goede kwaliteit, te kunnen leveren.

Eind 2012 is een principe uitspraak gedaan door gemeenteraden van Enkhuizen, Stedebroec en Drechterland om per 1 januari 2014 de ambtelijke organisaties  samen te voegen. Elke gemeente blijft wel haar eigen gemeenteraad, burgemeester en wethouders houden.

Door de fractie Gemeentebelangen Drechterland is aan het invoeren van de bedrijfsfilosofie "LEAN" de voorwaarde gekoppeld dat het traject gezamenlijk met de drie organisaties van SED wordt gestart om een eensluidende bedrijfscultuur te ontwikkelen naar de toekomst toe.

Naar boven