Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Interview met Peter Keersemaker, fractielid GBD

peter keersemaker

Omdat het voor de burgers wel leuk is om te weten wie hun vertegenwoordigers zijn in de raad publiceren we regelematig een interview met een van onze fractieleden en fractievertegenwoordigers. De eerste die aan de beurt mag komen is Peter Keersemaker. We stelden hem een aantal vragen over zijn eigen achtergrond en ook over zijn politieke ambities en de toekomst van Drechterland.

Waar ben je geboren en hoe lang woon je al in Drechterland ?

Ik ben geboren in IJmuiden in de huidige gemeente Velsen. Ik woon al vanaf 1971 in Hoogkarspel.

Hoe ben je bij Gemeentebelangen Drechterland terecht gekomen en waarom ?

Ik was uit belangstelling regelmatig aanwezig bij de raadsvergaderingen. Daarna ben ik door toenmalige wethouder/raadsleden en bestuur gevraagd lid te worden van Gemeentebelangen Hoogkarspel. Ik heb enkele fusies meegemaakt die uiteindelijk geleid hebben tot de vorming van het huidige Gemeentebelangen Drechterland en voor hen zit ik nu ook al weer heel wat jaren in de raad.

Wat is je beroep en hoe combineert dat met het raadslidmaatschap ?

Mijn beroep is 40 jaar lang geweest onderwijzer/leraar bij het Openbaar Basisonderwijs in Hoogkarspel. Vroeger waren het college en de raad tevens mijn schoolbestuur en daarom mocht ik in het begin niet direct in de raad komen. Later is die situatie landelijk aangepast en was voor mij de weg naar de raad open en kon ik werkelijk beginnen aan mijn politieke loopbaan.

Hoe ervaar je het raadslidmaatschap ?

Als een zeer positieve ervaring, het heeft veel inzicht gegeven in het besturen van een gemeente, het durven dragen van verantwoordelijkheid en inzet voor het belang van de inwoners.

Wat doe je als een onderwerp moeilijk te begrijpen is of zeer technisch van aard is; hoe kom je dan tot een juist oordeel ?

Ik zoek dan contact met de griffier, wethouder en indien bereid met een ambtenaar die mij de details dan kunnen uitleggen.

Wat zijn je politieke ambities bij Gemeentebelangen Drechterland ?

Tot aan mijn afscheid wil ik mij blijven inzetten voor de totale gemeenschap van Drechterland.

Wat zijn de grote uitdagingen in de Gemeente Drechterland ?

het behoud van de voorzieningen, het behoud van het open landschap, woningbouw en de uitvoering van de wetten/regels van het sociaal domein (maatwerk).

Hoe lang denk je nog in de politiek werkzaam te zijn ?

Tot aan de verkiezingen in 2018.

Heb je buiten de politiek nog interessante hobby’s ?

Sport en vissen op zee. Verder ben ik een groot supporter van de SC. Telstar uit mijn geboortestad IJmuiden.

Naar boven