Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

GBD zoekt vrouwelijke kandidaten voor Gemeenteraadsverkiezingen maart 2014.

Geslacht en leeftijdDe huidige gemeenteraad van Drechterland bestaat uit 17 raadsleden. Na de verkiezingen van 2014 zal volgens de plannen van het Rijk het aantal raadsleden terug gebracht worden naar 15 i.p.v. 17 bij een gemeente met ongeveer 20.000 inwoners. Op dit moment zijn er in de gemeenteraad van Drechterland drie vrouwen en veertien mannen vertegenwoordigd namens de politieke partijen waarvan GBD 5 mannen en 1 vrouw heeft. Dit houdt niet echt over!

 

Onze samenleving bestaat globaal uit 50/50 % vrouwen en mannen en de samenstelling van de gemeenteraad van Drechterland is derhalve geen reële afspiegeling van onze samenleving.

Gemeentebelangen Drechterland is dringend op zoek naar geïnteresseerde en gemotiveerde vrouwelijke kandidaten die zich willen voorbereiden op een plaats in de gemeenteraad na de verkiezingen van 2014.

Bent u geïnteresseerd in waar GBD voor staat en wat er in uw naaste omgeving gebeurd op economisch en landschappelijk gebied of bij de sport, het verenigingsleven of op de school waar uw kinderen onderwijs volgen dan bent u wellicht een vrouw die wij zoeken.

Neem contact op een van onze raads-of bestuursleden. Uiteraard zijn wij  bereid om u nader te informeren. Email-adressen en telefoonnummers kunt u vinden op deze website onder de contactpagina.

Wij hopen u spoedig te spreken!

Naar boven