Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

GBD motie over maatregelen N23

West-Friesland zit vanwege een conflict over geld bij de aanleg van de N23 al wekenlang opgescheept met verkeersproblemen. Ook in de Gemeente Drechterland zijn hierdoor op verschillende plaatsen verkeersonveilige situaties ontstaan. Toename van sluipverkeer op de dorpswegen, onveilige oversteekplaatsen voor fietsers bij Raadhuislaan en Houterweg, een half aangelegde rotonde Florasingel/Zuiderdijk leveren alle dagen gevaar op voor vooral schoolkinderen en economische schade voor onze bedrijven. Gemeentebelangen Drechterland heeft hierover al eerder haar ergernis en verontrusting uitgesproken en aangedrongen hieraan een eind te maken en te voorkomen dat het spreekwoordelijke gezegde, dat de put pas wordt gedempt als het kalf verdronken is, werkelijkheid wordt.

 

In de Gemeenteraadsvergadering van 28 november heeft Gemeentebelangen een motie ingediend. In deze motie vragen wij het College van B&W bij de Provincie Noord- Holland, als opdrachtgever van de aanleg N23, onverwijld maatregelen te treffen en een einde te maken aan de onveilige verkeerssituaties die zijn ontstaan na de gestaakte werkzaamheden door de aannemer Heijmans. Gemeentebelangen vindt het onaanvaardbaar dat onze inwoners de dupe worden van een geschil waar zij part nog deel aan hebben. De economische schade aan onze bedrijven in Drechterland en de levensgevaarlijke situaties voor vooral de fietsende schoolgaande jeugd mag niet langer blijven voortbestaan.

Tot onze grote verbazing en verbijstering werd onze motie niet gesteund door onze coalitiepartijen in de gemeenteraad de VVD en het CDA! Onnodig en voorbarig werd door hen gesteld. Blijkbaar wordt het voortbestaan van de onnodige en schadelijke situaties voor onze bedrijven en kinderen door deze partijen niet serieus genomen. Gemeentebelangen Drechterland vindt dat deze ernstige problemen geen politiek spel mag zijn. Alleen door krachtig en gemeenschappelijk optreden richting de veroorzakers kan wat worden bereikt. Tot onze vreugde kreeg de motie steun van de oppositie partijen PDL en SPD. Hulde!

Gemeentebelangen zal zich altijd blijven inzetten voor de belangen van onze inwoners.

Naar boven