Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij !

 


 

Provincie grijpt in op N23 na motie GBD

Vanmorgen werd West-Friesland aangenaam verrast door een bericht in het NHD: De provincie Noord-Holland grijpt in op Westfrisiaweg. Eindelijk komt er schot in de zaak waar meerdere Westfriese gemeenten op hebben aangedrongen. Wat daarbij opvalt is dat de lokale partijen zoals Gemeentebelangen Drechterland zich daar meer voor hebben ingespannen als de landelijke politieke partijen in de gemeenten. Onze mening dat het een wanprestatie van Heijmans is wordt bevestigd.

GBD heeft in november een prima motie ingediend om hier aandacht voor te krijgen die bij de eerste stemming op 8-8 uitkwam. GBD vindt het hoe dan ook een groot succes dat we zo de nadruk hebben gelegd op de verkeersonveilige siruaties en wij zijn helemaal veheugt dat die nu ook worden onderkend door GS na een onderzoek. De partijen die tegen deze motie gestemd hebben mogen zich wel eens achter de oren krabben over deze situatie.

Gemeentebelangen Drechterland is echt zichtbaar in uw gemeente !

Naar boven