Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Algemene ledenvergadering 28 maart 2017

Aan de leden van Gemeentebelangen Drechterland,

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van GBD.
De vergadering vindt plaats op dinsdag 28 maart 2017 en zal worden gehouden in dorpshuis De Schalm, Dr. Nuijensstraat 14B 1617 KC Westwoud. Aanvang 20.00 uur.

AGENDA

 1. Opening;
 2. Vaststelling agenda;
 3. Mededelingen/ ingekomen stukken;
 4. Verslag ALV d.d. 22 juni 2016; dit treft u aan op onze website via deze link ; indien u dit wenst kunt u een papieren versie toegezonden krijgen;
 5. Financieel verslag 2016
  1. verslag kascommissie: de heren P. Kuiken en W. Ettema
  2. leden kascommissie 2017: de heer P. Kuiken en mevrouw C. Zijp-Spaans
  3. nieuw reserve lid:
 6. Bestuurssamenstelling: Aftredend: de heer J. Snoek. Er is behoefte aan nieuwe bestuursleden. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de secretaris (zie hieronder)

  PAUZE

 7. Onze wethouder, de heer V. Reus schetst een aantal belangrijke relevante ontwikkelingen;
 8. Mededelingen vanuit de fractie: per portefeuille wordt een toelichting gegeven op de GBD-standpunten;
 9. Verkiezingen 2018: waar is onze vereniging mee bezig, hoe gaan we verder met de voorbereidingen, wat kunt u verwachten?
 10. Rondvraag

U kunt zich afmelden voor deze vergadering bij de secretaris, de heer Idso Brouwer: tel.nr. 06-53534688, per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , of bij de voorzitter, Henk Verreijen: 06-53160933. Heeft u een agendapunt voor deze vergadering: dan kunt u dit vooraf melden bij de voorzitter of bij de vaststelling van de agenda op de vergadering.

Namens het Bestuur:
H.W.M. Verreijen
voorzitter

Naar boven