Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Eerste serie vragen voor input verkiezingsprogramma

Zoals eerder vermeld zullen wij op de website van GBD en op onze Facebook pagina over diverse onderwerpen die in onze gemeente spelen een aantal vragen stellen waar iedereen zijn mening op kan geven. De antwoorden en opmerkingen over deze vragen zullen wij meenemen in ons uiteindelijke verkiezingsprogramma voor 2018. We hopen hiermee dat wij zodoende echt de belangen kunnen behartigen van de inwoners van onze prachtige gemeente; belangen die dan niet afhankelijk zijn van een landelijk partijprogramma, maar puur geïnspireerd door onze inwoners van deze prachtige gemeente.

De eerste vragen gaat over Openbare orde en Veiligheid:

  1. a. Hoe denkt u over de controle en naleving van de wet en regelgeving in onze gemeente. Moet er meer of minder gecontroleerd worden ?
  2. b. Waarop moet volgens u de nadruk liggen bij controles ?

 

Uw antwoorden en opmerkingen kunt u onderaan op deze pagina geven via het reactie formulier of op de facebookpagina van GBD.

Naar boven