Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Tweede vraag voor input verkiezingsprogramma

Zoals eerder vermeld zullen wij op de website van GBD en op onze Facebook pagina over diverse onderwerpen die in onze gemeente spelen een aantal vragen stellen waar iedereen zijn mening op kan geven. De antwoorden en opmerkingen over deze vragen zullen wij meenemen in ons uiteindelijke verkiezingsprogramma voor 2018. We hopen hiermee dat wij zodoende echt de belangen kunnen behartigen van de inwoners van onze prachtige gemeente; belangen die dan niet afhankelijk zijn van een landelijk partijprogramma, maar puur geïnspireerd door onze inwoners van deze prachtige gemeente.

Deze keer gaan de vragen over Ruimtelijke ontwikkeling:

  1. Hoe denkt u over de verhouding van sociale bouw en vrije sector bouw ? Waar moet meer aandacht aan geschonken worden ?
  2. Mag er een mate van verdichting van het lint plaatsvinden ?
  3. Hoe staat u tegenover de ontwikkeling van kleinschalige bedrijventerreinen in de omgeving van uw dorp of kern ?
  4. In ogenschouw genomen dat energie neutrale wijken duurder uitvallen, vindt u dat dit een speerpunt moet zijn voor onze gemeente ?

 Uw antwoorden en opmerkingen kunt u onderaan op deze pagina geven via het reactie formulier of op de facebookpagina van GBD

Naar boven