Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Vragen GBD geven duidelijkheid over de kosten van het nieuwe gemeente huis

Centrumplan hoogkarspelEr wordt veel gediscussieerd over de kosten van het nieuw te bouwen gemeentehuis in Hoogkarspel en er doen veel verschillende versies de ronde. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 februari 2013 informeerde Dhr. Oud van Gemeentebelangen Drechterland naar het uiteindelijk bedrag waar het nieuwe gemeentehuis voor wordt gebouwd. Wethouder Reus (GBD) antwoordde dat dit €8.118.000 euro is exclusief post onvoorzien en toezicht.

Met dit antwoord is er duidelijkheid over de kosten van het gemeentehuis dat in de toekomst ook gebruikt gaat worden voor de huisvesting van ambtenaren in het kader van de samenwerking met Enkhuizen en Stedebroec (SED). Verder komen er maatschappelijke en culturele ruimtes in het gemeentehuis, zodat we met recht kunnen spreken van een multifunctioneel gebouw, waar we nog lang plezier van kunnen hebben.

 

Naar boven