Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

GBD steunt bewoners Zuiderdracht

Bewoners Zuiderdracht protesteren

Gemeentebelangen Drechterland heeft naar aanleiding van een presentatie van bewoners van de Zuiderdracht in Oosterblokker het inititief genomen een motie in te dienen. De overlast van (zwaar)verkeer loopt de spuigaten uit, en dit door een bedrijventerein wat niet eens in onze gemeente ligt! Sterker nog het lijkt erop dat de gemeente Hoorn zelfs vergunningen verstrekt en regels ruimer stelt waardoor de overlast alleen maar toeneemt.

Mooi dat alle partijen de motie mede hebben willen indienen om zodoende de wethouder van Drechterland in positie te brengen. Helaas heeft dit (nog) niet geleid tot een direct resultaat. Wel zijn de eerste gesprekken tussen de beide gemeenten gestart. De bewoners hebben nu voor extra steun aangeklopt bij de provincie.

Gemeente Belangen Drechterland gaat voor haar (eigen) bewoners en zal het traject op de voet blijven volgen!

Logo GBD

Naar boven