Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Raadsvergadering teleurstellend

Vergadering

Op de raadsvergadering van 28 januari stonden twee belangrijke onderwerpen op de agenda: het nieuwe plan voor het vakantie park op de voormalige camping 't Hof in Wijdenes en tevens in Wijdenes het nieuwe plan voor huizenbouw aan de Kerkbuurt. Beide uitkomsten van de beraadslagingen waaren voor GBD teleurstellend.

Helaas zijn veel partijen gegaan voor bijstelling van het plan Camping 't Hof Wijdenes. Hierin staat geen enkele uitspraak wat men niet wil, maar een aantal vage afspraken die de lading helemaal niet dekken. Dus er komt gewoon een huizenplan dmv kampeermiddelen, waarbij controle en handhaving een ondergeschoven kind blijven! Snapt u dat nog? Wij niet!

Voorts het plan Kerkebuurt. Daar wil de wethouder niet meer onderzoeken om te komen tot een goede oplossing om gasloos te bouwen. Bewezen is dat meer stroom gebruiken juist meer co2 oplevert. Waarom geen waterstof? De wethouder roept gewoon dat dit niet kan!? Terwijl er al twee bouwplannrn in Nederland worden gebouwd op deze basis.

Daarnaast werd door Gemeentebelangen Drechterland een amendement ingediend om 20 procent huur/ koop huizen te bouwen. Hiermee kan een starter danwel doorstromer in de gelegenheid worden gesteld eerst een aantal jaar te huren. Het geld wat betaald wordt zal direct gebruikt worden tbv aflossing bij koop. Dit recht van koop maakt dat men na 2 jaar eigenaar kan worden. Dit is iets waardoor een koper niet meteen alle kosten tegelijk krijgt. Ook kan men beslissen om te blijven huren. PDl en SPD waren eerst meteen vóór. VVD wilde eerst eens horen wat de eigen wethouder hiervan vond. CDA was direct tegen. Zonder enige argumentatie!! Nadat de wethouder aangaf dat dit de bouw zou stagneren waren VVD en zelfs het PDL opeens tegen! Ook om meer betaalbare woningen te bouwen vond men niet nodig. Dus er komt wederom 50 procent woningen in de duurdere klasse. Jammer. Het was een mooie kans om de jonge(re) groep inwoners kansen te bieden, die elders niet mogelijk zijn!!!

 Helaas blijkt dat voor een aantal andere partijen het partijbelang voor gaat en de inwoners duidelijk niet op de eerste plaats komen.Gemeentebelangen Drechterland staat echt voor de inwoners van onze mooie gemeente.

Naar boven