Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

GBD stemt voor voorstel voor verbetering digitale bereikbaarheid

Inge WillemsOns raadslid Inge Willems behandelde in de afgelopen raadsvergadering het onderwerp over de digitale bereikbaarheid in onze gemeente. Er zijn nog steeds plekken waar de snelheid minimaal is en met het oog op de gedigitaliseerde toekomst is het voor de gemeente van essentieel belang dat iedereen betrouwbare en snelle toegang heeft tot de digitale diensten.

Ook voor GBD is dit een belangrijke doelstelling en wij zijn daarom blij dat het college dit oppakt. In het voorstel hebben wij kunnen lezen dat de gemeente de vaste doelstelling heeft dat voor alle inwoners en bedrijven minimaal 100Mb/sec aan internet snelheid beschikbaar is. Ook daar staan wij als GBD achter. Jammer is dat gedurende de afgelopen jaren de markt geen enkele belangstelling getoond heeft om dit ook voor de minder makkelijke gebieden mogelijk te maken. Het voorstel is nu om met diezelfde markt in gesprek te gaan en daar €45.000 voor uit te trekken.

Inge stelde hierover de volgende verduidelijkende vragen aan het college:

  • Waarom denkt het college dat de marktpartijen nu wel interesse zouden hebben ?
  • Wat kan het college doen om het aantrekkelijker te maken voor de marktpartijen om hier nu wel in te investeren ?
  • Zou het niet beter zijn om optie 5 te kiezen zodat wij als gemeente het voortouw kunnen nemen en kunnen garanderen dat die 100 Mb er inderdaad komt ?

De antwoorden van de verantwoordelijke wethouder waren dusdanig positief dat wij het een goed idee vonden om voor dit voorstel te stemmen. Ook de andere partijen dachten er zo over en het voorstel werd dan ook unaniem aangenomen.

Er werd ook nog een motie door PDL ingebracht om ook aandacht te geven aan het verbeteren van het mobiele bereik in de buitengebieden ivm de veiligheid. Deze motie werd aangenomen, waarbij alleen de VVD om onduidelijke redenen tegen stemde.

Naar boven