Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Prima plan voor centrum Schellinkhout

Ronald de VosHet nieuwe centrumplan voor Schellinkhout werd door ons raadslid Ronald de Vos behandeld en hier volgt zijn betoog en argumentering.

Gemeente Belangen wil de waardering uitspreken voor dit plan dat door het college gepresenteerd is. Mooi om te zien hoe de vele inzichten hebben geleid tot 4 volwaardige scenario’s.
Fijn ook om te lezen hoe gedreven de allianties het werk hebben opgepakt en tevens mooi dat andere bewoners hun beeld met ons hebben gedeeld tijdens de Ronde Tafel gesprekken (RTG).
Wij vinden het erg jammer dat het niet gelukt is de kerk mee te nemen in het geadviseerde scenario, maar gezien de argumentatie wel begrijpelijk. De kerk blijft hiermee een zorg !
Ook vinden wij het een groot verlies dat er in Schellinkhout straks geen voetbalclub meer bestaat. Wel biedt dit dan weer kansen voor nieuwbouw. Zoals ook door ons in de RTG is geschetst zou het mooi zijn als er slim omgegaan wordt met de ruimte van de ijsbaan en de plek van het huidige voetbalterrein.

Wij zijn echter wel kritisch ten opzichte van de bouwplannen naast of boven een nieuw te bouwen dorpshuis. De nu bestaande dorpshuizen met woningen in de naaste omtrek geven aan veel overlast te ondervinden. Dit komt door de muziek en ander geluid in het pand en door de vertrekkende gasten in de late uren. Wij verzoeken dan ook te onderzoeken of in de scenarios ruimte is de nieuw te bouwen woningen los te koppelen van het dorpshuis.

Het voorstel werd unaniem aangenomen en daar zijn wij als GBD blij om.

Naar boven