Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

GBD bezorgt over geluidsoverlast op Zuiderdijk

Idso Brouwer GBD

GBD is bezorgd over de geluidsoverlast van motoren op de Zuiderdijk van Venhuizen tot Hoorn en daarom hebben wij een motie over dit onderwerp ingediend.

GBD kreeg donderdag in de raadsvergadering de steun van SPD en PDL om het college te dwingen deze zomer verkeers- en geluidsmetingen te laten houden om eind dit jaar met verkeersmaatregelen te komen, zoals drempels en een verkeersbord. CDA en VVD willen dit pas in 2020, zoals de raad vorige maand feitelijk ook heeft afgesproken door goedkeuring te geven aan het College Uitvoerings Programma waarin staat dat het college dit in 2020 oppakt. Voor GBD is dit echter te laat; als we pas in 2020 iets gaan ondernemen dan wordt het pas 2021 voor er daadwerkelijk iets aan gedaan wordt en dan zitten de inwoners langs de Zuiderdijk nog 2 jaar met de overlast.

De stemmen staakten omdat fractievoorzitter Yvonne Roos-Bakker van de VVD ontbrak. In de eerstvolgende raadsvergadering moet hierover daarom opnieuw worden gestemd. We hopen dat we dan alsnog de steun van de andere fracties krijgen.

Naar boven