Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Motie over onderzoek lachgas weggestemd door CDA en PDL

Tijdens de raadsvergadering van 23 september j.l. hebben GBD en SPD gezamenlijk een motie ingediend om te onderzoeken hoe het gebruik van lachgas tegen gegaan kan worden. Echter, hoewel je het niet voor mogelijk zou houden, hebben CDA en PDL de motie weggestemd. Wij begrijpen niets van dit standpunt en het is verbazingwekkend dat omringende gemeenten het wel voor elkaar krijgen om lachgas te verbieden en Drechterland niet eens naar onderzoek wil kijken. De gevolgen van het gebruik van lachgas kunnen verstrekkend zijn voor de gezondheid en PDL had bij monde van raadslid David van Gelderen nog de moed om te zeggen dat "het allemaal wel meevalt". Het zou in dit geval verstandig zijn om misschien even op de volgende site te kijken om te kijken of het wel zo meevalt: https://www.jellinek.nl/informatie-over-alcohol-drugs/lachgas/basisinfo-over-lachgas/risicos/

Het CDA kwam met het de reden dat er al "genoeg gedaan werd en dat het overbodig zou zijn om dit in de APV op te nemen".

Voor de volledigheid hebben we hieronder de hele tekst van de motie nog even toegevoegd en het is goed op te merken dat we vragen om preventief beleid (wat is daar op tegen ?), onderzoek naar mogelijke APV invoeging (wat is daar op tegen ?) en het bespreekbaar maken bij andere gemeenten (lijkt ons logisch). Niets definitiefs dus en zelfs hier wil de coalitie van CDA en PDL niet aan meewerken. Hier is maar één woord voor: Bizar !


Constaterende dat:

 • lachgas legaal verkrijgbaar is;
 • gebruik hiervan de gezondheid ernstig aantast;
 • het Trimbos-instituut concludeert dat de gemakkelijke beschikbaarheid van lachgas een belangrijke factor is in de populariteit onder jongeren;
 • het lachgasgebruik zich vooral concentreert onder jongeren en jongvolwassenen (89% van de gebruikers is tussen de 15-29 jaar).

Overwegende dat:

 • de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid gezondheid bij misbruik van lachgas;
 • er een toename van mensen met neurologische schade, door misbruik van lachgas;
 • extreem gebruik zelfs ernstige schade aan het ruggenmerg kan opleveren
 • er zelfs gevallen van mensen met een dwarslaesie zijn, omdat door misbruik van lachgas een tekort aan vitamine B12 ontstond,waardoor zij verlammingsverschijnsel-en kregen,omdat het ruggenmerg bleek te zijn aangetast;
 • lachgas kan leiden tot zuurstoftekort in de hersenen en dit kan leiden tot verward-heid, hoofdpijn en concentratieproblemen;
 • er zelfs kans bestaat op het bevriezen van de longen.

v e r z o e k t:

 1. het college van b. en w. het tegengaan van het gebruik van lachgas mee te nemen in het preventief beleid drugsgebruik onder jongeren (motie juni 2019 VVD).
 2. te onderzoeken of via de APV enhet evenementenbeleid de verkoop van lachgas-houdendeproducten kan worden aangepakt.
 3. het gebruik en de aanpak van lachgas bespreekbaar te maken bij de regionale gemeenten.
Naar boven