Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Bijzondere besluitvorming.....Door Ronald de Vos

Ronald de VosDe raadsvergadering van oktober stond in het teken van een besluit om de ijsbaanvereniging te helpen het roer om te gooien. Een erg goed initiatief wat door Gemeentebelangen Drechterland gesteund wordt.
Er waren echter wat opmerkingen zoals hoe men weet of er behoefte is en wat het doel is van het bijgebouw wat niet aan de eisen van deze tijd voldoet. Voor de vereniging niets dan lof, alleen de bewoners wat beter betrekken was ons advies.

 

Tbv de wethouder ligt dat voor ons iets anders. Er wordt op een verbouwing/ aanpassing van 200.000 euro gevraagd om een bijdrage van 110.000 euro gemeenschapsgeld. Net zoals bij SKIK vindt de wethouder het voldoende om met 1 aanbod of 1 offerte in zee te gaan. Geen onderzoek naar haalbaarheid of een extra offerte..... Vreemd, thuis willen wij het ook zo goed en zo voordelig mogelijk toch? Vragen hieromtrent werden zoals gebruikelijk door de wethouder niet of onvolledig beantwoordt. Nog vreemder was dat de rest van de raad dit beleid steunde. En dan te bedenken dat de raad een raadsbreed akkoord voorstaat waarin kennelijk dit beleid door allen goedgekeurd moet worden.

Verder werd een voorstel om lange termijn beleid/visie te ontwikkelen om te komen tot een slimme manier van omgaan met de sportterreinen. Dit werd voorgesteld door een bevlogen bewoner van de gemeente. Dat wil voor ons niet zeggen dat de huidige ijsbaan voorstellen niet door konden gaan.
Maar nu starten met het onderzoeken of het mogelijk is over ca 10 jaar een multifunctionele sport accomodatie te kunnen ontwikkelen om de huidige ( los van de ijsbaan ontwikkelingen) samen te voegen haalde het niet. Jammer... want alles wat nu is opgeknapt zal tegen die tijd eveneens weer met gemeenschapsgeld moeten worden aangepakt. De overgebleven plekken zouden dan weer voor woningbouw kunnen worden benut. De inkomsten hiervan zouden kunnen worden geïnvesteerd in de MFA sport. De raad heeft hier (nog) geen oog voor. Ik vrees dat wij later achter ons oren krabben voor het missen van deze kans.

Nog vreemder is dat wij verast werden met het herroepen van een investering van een nieuwe sportkooi in Hoogkarspel. Hiervoor was in 2018 95.000 euro beschikbaar gesteld, en nu opeens kan met enig onderhoud (15.000euro) de kooi in staat gehouden worden. Het geld wat overblijft kan doorgesluisd worden naar het project ijsbaan.!? Waarom horen wij dit nu pas?

Al met al tijd voor een wake up call! Laten wij als raad nu eens kijken wat goed is voor iedere inwoner. En vooral wat in de raad door de SPD geroepen werd: kijk eens naar de inhoud en niet naar de indiener! Dat is raadsbreed EN in het belang voor de burger!


 

Naar boven