Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Over windmolens en zonneweides in Drechterland

Idso Brouwer GBDIn de raadsvergadering van 25 november 2019 waren een aantal onderwerpen die te maken hebben met de energietransitie. Een zeer ingrijpende gebeurtenis in het leven van de meeste inwoners. Het eerste onderwerp gin over het Westfries Energie Kompas (WEK) dat gaat over de mogelijkheid om electriciteit op te wekken met windomolens en zonneweides op land. Een onderwerp dat onze gemeente natuurlijk na aan het hart ligt. Lees hieronder de toespraak die onze fractievoorzitter Idso Brouwer hield over dit onderwerp:

Voor ons ligt het plan voor de opwekking van elektriciteit op land via zonnepanelen en windmolens. Duizelingwekkende getallen over Terra Watt uren e.d. vliegen ons om de oren. Samengevat houdt het voor Westfriesland in dat we bijna 100 windmolens moeten neerzetten en ook nog eens een indrukwekkend aantal HA land moeten omzetten naar zonneweides.
En dan hebben we het nog niet over het electriciteitsnetwerk dat hier voorlopig nog helemaal niet geschikt voor is en dat nog jaren bezig zal zijn om op het goede pijl te komen. Ook heeft nog niemand nagedacht wat er gebeurt met deze vormen van energieopwekking op een windstille en bewolkte dag. Hoe slaan we dit op ?
En dan willen we dit ook nog eens doen in een tijdsbestek dat niet echt realistisch lijkt. We moeten wel heel voorzichtig zijn dat we onszelf geen maatregelen opleggen die niet haalbaar zijn of uitvoerbaar zijn. 

 

Er wordt in de diverse documenten veel gezegd over solidariteit, maar ik zie Hoorn niet zomaar windmolens plaatsen of een zonneweide aanleggen en erg veel boerenschuren hebben ze ook niet om zonnepanelen op te leggen. Hoever gaat deze solidariteit dus als het een richtingsverkeer is.
Het zal dus voor het grootste gedeelte neerkomen op de landelijke gemeenten. In Drechterland dus ! Het vooruitzicht is dus dat in Drechterland windmolens en zonneweides komen waarbij wij in een recent verleden nog als raad gezegd hebben dat wij dat niet willen.

Waarom zoeken we tegelijkertijd ook niet naar alternatieven zoals geothermie, waterstof en andere bronnen van energievoorziening voordat we ons prachtige groene gemeente voor eeuwig verpesten ? En laten we vooral niet het braafste jongetje van de klas willen zijn; het belang van de inwoners staat wat ons betreft helemaal voorop in deze kwestie.
Inwoners zijn de laatste jaren al genoeg op kosten gejaagd; het zoet na het zuur van Balkenende heeft nog niemand kunnen vinden en de beloofde €1000 van Rutte hebben ze ook nog niet op hun rekening gehad. Wel zijn de energiebelastingen zo drastisch omhoog gegaan dat het voor sommige inwoners nauwelijks meer te betalen valt en er niets wezenlijks voor terug zien; en dat terwijl diezelfde subsidies gebruikt worden om windmolens en zonneweides neer te plempen waar investeerders hun winst mee behalen.

Een inwoner die vroeg op staat om naar zijn werk te gaan en dan even de duur betaalde vuilnisbak van HVC buiten zet wil ook niet nog eens tegen windmolens aan kijken waar hij zelf niets aan heeft en in het weekend heeft hij dan ook nog eens last van het geluid en de slagschaduw.
Zorg dus dat inwoners iets te zeggen hebben over of en waar er windmolens en zonneweides komen en laat ze als ze er dan toch komen vooral mee profiteren van de opbrengsten.

Maar voorzitter; Voor GBD staat de leefbaarheid van de inwoners voorop en als dat betekent dat er geen windmolens of zonneweides komen dan is dat niet anders; solidariteit gaat maar tot zover.
Tenslotte wil ik nog even benadrukken dat instemming met dit proces of plan niet betekent dat wij instemmen met de maatregelen die hier uit voortkomen. Bij elke stap willen wij op de hoogte gehouden worden én er over kunnen stemmen. Een korte presentatie bij een regionale raadsledenvergadering is hiervoor niet genoeg ! Ik hoop dus en roep het college op om hier gedurende het proces diverse thema avonden aan te besteden waarbij we inhoudelijke discussies kunnen hebben.


 

Naar boven