Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Computervergoeding minima gezinnen niet verlaagd

Inge Willems

23 november 2020 stond er op de Raadsagenda de vernieuwde nota minimabeleid. GBD is van mening dat er op de minima niet bezuinigt moet worden. Deze mensen hebben het al zwaar genoeg. GBD vindt ook dat het beleid zijn naam eer zou moeten aandoen; “ iedereen doet mee”. Dan moet ook iedereen mee kunnen doen.

In het beleid wil het college de vergoeding van computers voor kinderen van minima verlagen van €400 naar €200. Naast het verlagen van de frequentie van 1x per 5 jaar naar 1x per 8 jaar wordt er wel 1 computer per kind in plaats van 1 computer per gezin vergoedt. Wij zijn van mening dat je voor €200 geen goede computer kunt kopen die 8 jaar mee moet kunnen gaan. Het zou jammer zijn als die kinderen zich door de verlaging van de computervergoeding niet goed kunnen ontwikkelen in de toekomst.

Daarom had GBD samen met SPD een amendement ingediend om de computer vergoeding niet te verlagen van €400 naar €200 Er moest een stevig debat voor gevoerd worden om alle partijen te kunnen overtuigen. De wethouder was gelukkig vrij snel over stag, waarna het amendement met algemene stemmen aangenomen werd. Een mooi resultaat voor minima gezinnen in Drechterland en GBD!

kind met laptop

Naar boven