Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Centrumplan Hoogkarspel

Inge Willems

Maandag 22 maart stond er op de Raadsagenda de opwaardering van het Centrumplan Hoogkarspel.
Gemeentebelangen Drechterland hecht veel waarde aan de verkeersveiligheid. In het plan wordt de kruising bij AH aangepast, de Streekweg te hoogte van het plein opgehoogd en de omgeving dementievriendelijk gemaakt.
De schuine kruising bij AH en Deen wordt door ons en veel mensen als onveilig gezien en ervaren, en we zijn blij dat daar nu definitief iets aan gedaan gaat worden.
Ook het ophogen van de Streekweg ter hoogte van het plein zien wij als een verbetering voor de verkeersveiligheid. Het plein zal aan weerszijden een drempel krijgen, wat het overzichtelijker maakt voor weggebruikers.
Op het plein zelf zijn grotere plantenbakken en vakken bedacht, alsmede nieuwe putkasten voor de elektriciteitsvoorziening tijdens de markt en kermis. Maar ook de entree van het gemeentehuis zal aangepakt worden en het kunstwerk de Reiger zal geplaatst worden. Voor al deze zaken was een raming van de kosten gedaan van ongeveer €150.000
Hierover heeft Gemeentebelangen Drechterland samen met PDL, VVD en SPD een amendement ingediend. Naar onze mening is het totale bedrag voor de aanpassing van het plein te hoog. De bedragen zijn ramingen en niet onderbouwd. Daarnaast zijn wij van mening dat dit bedrag nu uitgeven niet te verantwoorden is naar de inwoners. Veel gemeenten komen geld te kort en moeten bezuinigen. Met het amendement hebben we het college opdracht gegeven met een nieuw voorstel te komen tijdens de kadernota. Dan is er wellicht meer duidelijkheid over financiële situatie van onze gemeente.

Centrumplan Hoogkarspel 1

Naar boven