Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Najaarsnota 2021, Sociaal Domein ontspoort onder dit college

Idso Brouwer GBDDe najaarsnota geeft weer wat er het afgelopen jaar uitgegeven is aan gemeentelijke zaken en in de meeste gevallen hebben wij als raad hier toestemming voor gegeven. Echter, een overschrijding in de zorg en dan met name de jeugdzorg en de WMO als deze hebben we nog niet vaak gezien. Hoe heeft dit toch kunnen gebeuren ?
Een paar jaar gelden is er al een keer een motie goedgekeurd om n.a.v. het rekenkamercommissie rapport met een volledig plan te komen hoe we de alsmaar stijgende kosten van het sociaal domein kunnen beteugelen. Aan deze motie is tot nog toe nauwelijks uitvoering gegeven, terwijl de zorg kosten toch bijna 50% van onze uitgaven betreft.
In die zin refereer ik nog even aan de thema avond Sociaal Domein die wij vorige week gehad hebben. Vooral het “resultaatgericht werken” lijkt faliekant de verkeerde kant op te gaan. Blijkbaar was het volgens de presentatoren nog te vroeg om te concluderen dat dit veel meer geld gaat kosten, maar wij hebben er absoluut geen vertrouwen meer in dat dit enige besparingen gaat opleveren. Dit hebben wij bij de invoering van dit traject ook al gezegd en wij zijn niet de enige. Wat ons vooral enorm tegen viel was het feit dat er vooraf helemaal nauwelijks onderzoek gedaan was naar de bevindingen van andere gemeenten welke er al mee werkten. Ook destijds waren er al gemeenten die er mee gestopt waren omdat de kosten de pan uit rezen; dan moet er toch wel een belletje gaan rinkelen.; blijkbaar niet bij dit college.
Gedane zaken nemen geen keer, maar wij zijn enorm bezorgd over deze zaak. Tja zult u zeggen, dien een motie in. Maar dat is in 2020 al gebeurd en daar is dus ook niets mee gedaan. Vandaar de oproep: kom met een plan en snel ook.

Naar boven