Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Raadsvergadering maandag 28 april 2014

 

Hierbij een korte terugkoppeling (de  “highlights”) van de raadsvergadering van gisterenavond. We beperken ons daarbij tot de hoofdpunten.

  • Koninklijke Onderscheiding Ben Bosma webHet begon al goed met het uitreiken van de Koninklijke onderscheiding aan Ben Bosma. Ben van harte gefeliciteerd. Verdiende waardering
  • Daarna de beëdiging van Marcel Koomen (CDA), Wilco Bregman (VVD) en mijzelf als raadsleden. Hiermee is onze fractie compleet en kunnen we vol gas aan de slag
  • De door Bep Bregman-de Reus ingediende motie mbt de kippenbillenstrandparty heeft het gehaald en stond vanmorgen nog op de voorpagina van het Noord Hollands dagblad. Werd door de gehele coalitie gesteund. SDP hielt zich van stemming omdat ze er in de vorige raadsperiode niet bij waren. PDL was tegen. Het was een stevige discussie met Jeroen Broeders van de PDL. Bep heeft hem uitstekend van weerwoord voorzien.
  • Punt 8 van de agenda, betreffende de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen voor de plaatsing van vier hooiberghutten aan de Dorpsweg 9A in Schellinkhout heeft mij/ons de afgelopen zondag veel werk bezorgd. Gebaseerd op een stuk van  Koos is er een notitie gemaakt en een concept motie voorbereid. Die motie hebben we uiteindelijk niet ingediend (was niet noodzakelijk). Ik heb tijdens mijn “maiden speech” onze standpunten en zorg mbt de hooiberghutten en de effecten van de handelswijze van de familie Visser zoals we die hadden besproken in de laatste bestuur/fractie vergadering goed kunnen verwoorden. Heb de verantwoordelijke wethouder (George Besseling) ook gevraagd op hoe hij het handhavingsbeleid gaat uitvoeren. We zijn uiteindelijk akkoord gegaan met dit punt. Heb hier tijdens de besluitnemende vergadering hier nog wel een stemverklaring voor afgegeven om nogmaals duidelijk te maken dat de WABO procedure moet worden gevolgd en het College gevraagd het handhavingsbeleid uit te voeren.
  • De overige agendapunten zijn we akkoord me gegaan. PDL had nog twee amendementen ingediend mbt aanbestedingsdocument SED, incl programma van eisen accountantsdiensten. Die hebben wij beiden niet gesteund. De rest van de coalitie ook niet. Het tweede amendement werd tijdens de besluitnemende vergadering overigens ingetrokken door PDL.

Het volledige verslag kunt u nalezen of afluisteren op de site van de gemeente

Peter Kuiken, Fractievoorzitter.

 

Naar boven