Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Raadsvergadering van maandag 22 september 2014

Hoogtepunten uit de Raadsvergadering van  maandag 22 september 2014.

  1. In het openingswoord werd door de voorzitter verteld dat de fractie voorzitter (nu ivm operatie) van de Ouderenpartij (SPD) niet aanwezig zal zijn. Vanuit de fractie irriteert ons dit zeer. Sinds de verkiezingen is de fractievoorzitter van de SPD op nog geen enkele RTG en/of Raadsvergadering aanwezig geweest. Dit heeft ook invloed op de stemverhouding in de Raad.
  2. Tijdens de  RTG van 8 september heeft het agenda punt  “ Beschikbaarstelling bijdrage N23/Westfrisiaweg “,  het niet gehaald naar de Raadsvergadering. Jaap Klaassen (VVD) zag net als de fractie van GDB dit punt graag alsnog aan de agenda toegevoegd. Het CDA, PDL en de SPD bleven op hun eerder genomen standpunt staan (7 voor/9 tegen). Komt nu in november aan de orde. Is jammer, hier al is vier jaar over gesoebat, kosten voor Drechterland lopen nu alleen maar op.
  3. Tijdens het Vragenkwartiertje is door Peter Kuiken gevraagd waarom de gemeente Drechterland niet mee heeft gedaan het verzamelen van taxus afval als grondstof voor medicijnen tegen kanker. Hier wordt in SED verband volgende keer aan mee gedaan! Verder door onze fractievoorzitter vragen gesteld mbt de gevaarlijke situatie rond de minirotonde te Oosterblokker. Dit nav van diverse mails van ongeruste omwonenden.
  4. De raad stemt unaniem in met het raadsvoorstel met aanbevelingen van de RKC SED inzake rapport HVC. De motie van het CDA (eerder geïnformeerd worden) wordt aangenomen door GBD,PDL,SBD. De VVD legt een stemverklaring af en vindt dat in het collegeprogramma hierover al veel gemeld wordt.
  5. Collegeprogramma 2014-2018 “Daadkrachtig vooruit  met een veranderende samenleving" wordt door GBD en alle andere fracties ondersteund.
  6. De raad stemde unaniem in met de aanbevelingen van de RKC SED inzake rapport HVC. Ook de door het CDA ingediende motie werd door GBD,PDL,SBD gesteund. De VVD legde een stemverklaring af, maar ging wel mee. Kortom, het was een productieve avond voor politiek Drechterland. De Raadsvergadering werd pas 23.15 afgehamerd.

Daarna was er nog een besloten vergadering mbt het bekend maken van het nieuwe accountantskantoor voor de SED.

De volgende raadsvergadering is super belangrijk en staat in het teken van het aannemen van de door het College gepresenteerde begroting.

Peter Kuiken, Fractie voorzitter.

Naar boven