Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Verslag raadsvergadering 21 maart 2016

-Installatie van Timo Groot als fractielid GBD. Hij volgt Peter Kuiken op. We zijn blij dat Timo de GBD fractie komt versterken. Hij heeft de benodigde ervaring opgedaan als raadslid in de periode 2010-2014 voor Gemeentebelangen Drechterland.

-Vragenkwartier:

Er is door GBD bij het College geïnformeerd naar de Stand van Zaken over de vluchtelingen opvang in de gemeente Drechterland. GBD is van mening dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen in het kleinschalig opvangen van vluchtelingen voor een langere periode. (26 maart artikel in NHD)

 

-Duurzaamheidsbeleid.

Jaarlijks € 20.000,- beschikbaar gesteld als subsidie voor isolerende maatregelen aan de woning. Daarbij is een motie aangenomen om deze subsidie mogelijkheid meer onder de aandacht te brengen bij de inwoners.

-Detailhandelsvisie .

De bestemmingsplannen in Drechterland laten de mogelijkheid tot het realiseren van grootschalige winkelcentra in het landelijk gebied niet toe.

-Regionale Kadernota In Control Alcohol en Drugs 2016-2020.

De gehele Raad is van mening dat de kadernota niets nieuws te bieden heeft en een voortzetting is van het beleid 2011-2015. Terwijl het alcoholgebruik onder 18 jaar stabiliseert maar het drugsgebruik ( hard-,soft- en party drugs) toeneemt in regio Westfriesland.
Een ingediende motie door GBD en CDA kreeg brede steun. Het doel van de motie is de uitvoeringsnota in de RTG te bespreken en aan de Raad ter besluitvorming wordt voorgelegd. Hierdoor een lokaal accent in het beleid "In Control Alcohol & Drugs" aan te kunnen brengen.

Voor GBD is een belangrijke vraag beantwoord te krijgen: "Wat brengt de jongeren tot bovenmatig alcohol en drugsgebruik?" De fractie van de VVD verliet, uit ongenoegen over de procedure van het indienen van de motie, de raadszaal. Zij waren niet aanwezig bij de besluitnemende vergadering. Nooit voorgekomen in de geschiedenis van de gemeente Drechterland dat een fractie tijdens de vergadering de zaal verlaat.

Aanstaande woensdag 23 maart om 14.00 uur wordt de nieuwe burgemeester van Drechterland, dhr. Michiel Pijl geïnstalleerd.

Fractievoorzitter GBD,
Bep Bregman de Reus

Naar boven