Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

Kandidaten verkiezingen 2018 gekozen

Definitieve groslijst verkiezingen 2018Tijdens de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 28 november is bij acclematie de huidige wethouder van Drechterland, Peter Kuiken, gekozen als lijsttrekker van onze partij. Tevens werden door middel van stemming de andere kandidaten van de lijst gekozen.

Aanwezig waren 21 leden, uitgereikte stembriefjes 21, ingeleverd 21, waarvan 1 blanco. De stemcommissie bestond uit de leden dhr. Koster, dhr. Bakker en het bestuurslid dhr. Verreijen. Zij constateerden geen onregelmatigheden. De volgorde van de uitslag is de volgorde waarmee GBD de verkiezingen ingaat.

Wij zijn enorm blij dat Peter Kuiken onze lijstaanvoerder wordt en zijn zeer verheugt met alle kandidaten op de lijst.

Naar boven