Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

GBD doet mee aan verkiezingsdebat "Vrouwen van Nu"

Vrouwen van nu  Vrouwen van nu beschermvrouw

 VERKIEZINGSDEBAT 

Op donderdag 8 maart  2018

“Internationale Vrouwendag” organiseren de afdelingen “Vrouwen van Nu” Hem-Venhuizen/Westwoud/Wijdenes een Verkiezingsdebat voor Alle Vrouwen in de gemeente Drechterland.

Dit in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. 

Plaats: Cafe/Rest. “De Roode Leeuw”, Westeinde  Venhuizen. 

Tijd: 20.00 uur

Deelnemers aan het politiek panel zijn vrouwelijke kandidaten van de kieslijsten van de vijf deelnemende politieke partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Drechterland.

-CDA           Simone Visser-Botman

-VVD           Yvonne Roos- Bakker

-GBD           Esther Groot- Overman

-PDL            Christel Welling- Herrema

-SPD           Maartje Tros- van Diepen

De discussie wordt gevoerd op basis van een aantal stellingen. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de panelleden.

De leiding is in handen van Janneke Visser, Fractievoorz. ODS in Stedebroec.

We hopen veel politiek geïnteresseerde vrouwen te ontmoeten!

Tot donderdag 8 maart!

Vrouwen van nu anbi

Naar boven