Zichtbaar in uw gemeente

GBD

Lid wordenGemeentebelangen Drechterland heeft uw steun nodig. Zonder leden en vrienden kan Gemeentebelangen Drechterland niet bestaan. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onze partij en haar fractie in de gemeenteraad en kunt u meebeslissen over de doelstellingen van de partij, het verkiezingsprogramma en de samenstelling van de kieslijst. Maar ook over belangrijke ontwikkelingen in de gemeente wordt u in staat gesteld uw zegje te doen. Op onze fractievergaderingen bent u altijd van harte welkom en wordt uw mening op prijs gesteld. Tevens wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het lidmaatschap kost u 25 euro per jaar. Neem nu contact op met GBD en wordt lid. Zo ondersteunt u de lokale partij ! 


 

GBD nog altijd voorstander onderzoek Noord-Zuid route

GemeenteBelangen Drechterland (GBD) is altijd groot voorstander geweest om het onderzoek naar de Noord-Zuid route weer op de agenda te krijgen.

De actiegroep: ‘Niet meer verkeer(d) door Hoogkarspel’, geeft een mooi visitekaartje af aan de inwoners van de gemeente Drechterland en in het bijzonder aan de bewoners aan de Nieuweweg en de Streekweg. Dat de heren Kunst, Ooteman en Bijvoet daarbij ook een stemadvies afgeven is van hen uit gezien dan ook begrijpelijk.

Echter, Gemeentebelangen Drechterland (GBD) heeft het onderzoek naar de mogelijkheden van een Noord-Zuid verbinding altijd gesteund en zal het blijven steunen. Helaas heeft het onderzoek Noord-Zuid verbinding geen meerderheidssteun gekregen in de Raad van Drechterland. In de periode 2018-2022 kan het zomaar anders zijn! Dat is aan de kiezer en wij geven het niet op !

Gemeentebelangen Drechterland (GBD) blijft zich inzetten om de verkeersintensiteit in het centrum van Hoogkarspel terug te dringen. En  geeft de verkeersveiligheid een hoge prioriteit. Het onderzoek naar de mogelijkheden van een  Noord-Zuid verbinding kan eventueel in samenwerking met Stedebroec worden opgepakt.

Naar boven